wyposażenie obiektu

Oznakowanie ewakuacyjne i przeciwpożarowe w budynku stanowi bardzo ważny element bezpieczeństwa pożarowego. To prawidłowe rozmieszczenie znaków, decyduje o zdrowiu a nawet życiu osób znajdujących się w budynkach. Prawidłowe oznakowanie ewakuacyjne i przeciwpożarowe budynku wpływa na bezpieczeństwo użytkowników.

To samo dotyczy doboru i poprawnego rozmieszczenia i oznakowania podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic).

Nasi pracownicy zapewnią właściwe oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych, urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. Zaproponują również rodzaj oraz poprawne rozmieszczenie gaśnic i innego podręcznego sprzętu gaśniczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty !