audyt przeciwpożarowy

Audyt przeciwpożarowy to analiza  stanu faktycznego bezpieczeństwa pożarowego i zgodności obiektu i/lub terenu z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z ustawą  o ochronie przeciwpożarowej za ochronę przeciwpożarową odpowiada bezpośrednio właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu. Obowiązujące przepisy przeciwpożarowe nakładają na ww. osoby szereg zadań i obowiązków, które należy spełnić aby zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w danym obiekcie.

Audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej umożliwia zweryfikować wszystkie nieprawidłowości bez konsekwencji prawnych. Pozwala również usunąć wszelkie niezgodności i uniknąć ewentualnych konsekwencji wyciąganych przez uprawnione organy kontroli.

Forma i zakres audytu ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty !

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

audyt przeciwpożarowy KOSZALIN BIAŁOGARD KOŁOBRZEG SŁUPSK SŁAWNO SZCZECINEK BYTÓW

audyt przeciwpożarowy koszalin