OCENA RYZYKA WYBUCHU (ORW)

Ocena ryzyka wybuchu ORW wymagana jest zgodnie z § 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie
minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

Wykonany przez nas dokument zawiera w swoim zakresie:

  1. Prawdopodobieństwo i czas wystąpienia atmosfery wybuchowej,
  2. Prawdopodobieństwo wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych,
  3. Eksploatowane przez pracodawcę instalacje, użytkowane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływanie,
  4. Rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.
Metodę oceny ryzyka wybuchu dopieramy indywidualnie do rozpatrywanego przedmiotu opracowania w celu zapewnienia jej najwyższej jakości.
 
Częścią oceny ryzyka wybuchu może być ocena zagrożenia wybuchem zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.
 
Nasi specjaliści posiadają wymagane uprawnienia oraz wiedzę techniczną i doświadczenie niezbędne do sporządzania oceny ryzyka wybuchu.
 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty !

ocena ryzyka wybuchu koszalin
ocena ryzyka wybuchu koszalin

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

OCENA RYZYKA WYBUCHU ORW KOSZALIN BIAŁOGARD KOŁOBRZEG SŁUPSK SŁAWNO SZCZECINEK BYTÓW

 koszalin