Operat przeciwpożarowy

Operat przeciwpożarowy koszalin

To dokument zawierający przede wszystkim opis warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu, jego części lub innego miejsca zajmującego się gospodarką odpadami (zbieraniem, wytwarzaniem i/lub przetwarzaniem).

Nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 20 lipca 2018 r., wprowadza bezsprzecznie wymóg posiadania operatu przeciwpożarowego dla większości przedsiębiorstw zajmujących się zbieraniem, wytwarzaniem lub przetwarzaniem odpadów.

Operat stanowi załącznik do wniosku, o wydanie zezwolenia, na prowadzenie działalności zajmującej się gospodarką odpadami.

Dokument w postaci operatu przeciwpożarowego może być wykonany tylko i wyłącznie przez:

  • rzeczoznawcę ds. ochrony przeciwpożarowej,
  • inżyniera pożarnictwa.

Co dalej po sporządzeniu operatu przeciwpożarowego przez specjalistę ?

Wnioskując o zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie. odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające. zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli.
 
Kontrola dotyczy instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania. odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie. odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności. z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym. oraz w postanowieniu, wydanym na podstawie złożonego operatu.
 
Do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli. występuje właściwy organ wraz z niezbędną dokumentacją (wnioskiem, operatem i postanowieniem).
 
Po kontroli na zakończenie całego procesu komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej. wydaje decyzję w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej. oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony. przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym i postanowieniu.
 

Reasumując nasi specjaliści posiadają wymagane uprawnienia oraz przede wszystkim wiedzę. techniczną i na pewno pomogą sporządzić oraz poprowadzić, w imieniu zleceniodawców, sprawy związane z operatami przeciwpożarowymi. Nasze usługi z pewnością pomogą osiągnąć możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa pożarowego.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty !

Bezsprzecznie, wnioskując, prawdopodobnie, przede wszystkim, jeszcze bardziej. Podobnie do, niegdyś, reasumując, wydaje się. Bezsprzecznie, wnioskując, prawdopodobnie, przede wszystkim, jeszcze bardziej. Podobnie do, niegdyś, reasumując, wydaje się. Bezsprzecznie, wnioskując, prawdopodobnie, przede wszystkim, jeszcze bardziej. Podobnie do, niegdyś, reasumując, wydaje się.

operat przeciwpożarowy koszalin
operat przeciwpożarowy koszalin

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY BIAŁOGARD KOŁOBRZEG SŁUPSK SŁAWNO SZCZECINEK BYTÓW

Operat przeciwpożarowy koszalin

Bezsprzecznie, wnioskując, prawdopodobnie, przede wszystkim, jeszcze bardziej. Podobnie do, niegdyś, reasumując, wydaje się. Bezsprzecznie, wnioskują

Bezsprzecznie. wnioskując. prawdopodobnie. przede wszystkim. jeszcze bardziej. Podobnie do, niegdyś, reasumując. wydaje się. Bezsprzecznie. wnioskują

Bezsprzecznie. wnioskując. prawdopodobnie. przede wszystkim. jeszcze bardziej. Podobnie do. niegdyś. reasumując. wydaje się. Bezsprzecznie. wnioskują

Bezsprzecznie. wnioskując. prawdopodobnie. przede wszystkim. jeszcze bardziej. Podobnie do. niegdyś. reasumując. wydaje się. Bezsprzecznie. wnioskują.

Bezsprzecznie. wnioskując. prawdopodobnie. przede wszystkim. jeszcze bardziej. Podobnie do. niegdyś. reasumując. wydaje się. Bezsprzecznie. wnioskują.

Bezsprzecznie. wnioskując. prawdopodobnie. przede wszystkim. jeszcze bardziej. Podobnie do. niegdyś. reasumując. wydaje się. Bezsprzecznie. wnioskują.

Bezsprzecznie. wnioskując. prawdopodobnie. przede wszystkim. jeszcze bardziej. Podobnie do. niegdyś. reasumując. wydaje się. Bezsprzecznie. wnioskują.