Operat przeciwpożarowy

Operat przeciwpożarowy to dokument zawierający opis warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu, jego części lub innego miejsca zajmującego się gospodarką odpadami.

Nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 20 lipca 2018 r., wprowadza wymóg posiadania operatu przeciwpożarowego dla przedsiębiorstw zajmujących się gromadzeniem, wytwarzaniem lub przetwarzaniem odpadów.

Operat stanowi załącznik do wniosku, o wydanie zezwolenia, na prowadzenie działalności zajmującej się gospodarką odpadami.

Operat przeciwpożarowy może być wykonany przez:

  • rzeczoznawcę ds. ochrony przeciwpożarowej,
  • inżyniera pożarnictwa.
Operat przeciwpożarowy musi być uzgodniony z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. Uzgodnienie operatu z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży pożarnej następuje w drodze postanowienia.
 

Nasi specjaliści posiadają wymagane uprawnienia oraz wiedzę techniczną i doświadczenie niezbędne do sporządzania operatów przeciwpożarowych.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty !

operat przeciwpożarowy koszalin
operat przeciwpożarowy koszalin

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY KOSZALIN BIAŁOGARD KOŁOBRZEG SŁUPSK SŁAWNO SZCZECINEK BYTÓW

Operat przeciwpożarowy koszalin