PRZEPUSTY (PRZEJŚCIA) INSTALACYJNE - BIERNE ZABEZPIECZENIA PPOŻ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Oznacza to, że przepust instalacyjny powinien posiadać tą samą klasę odporności ogniowej, co ściana oddzielenia przeciwpożarowego w której został wykonany.

Zabezpieczymy dla państwa do odpowiedniej klasy odporności ogniowej wszelkie przepusty/przejścia instalacyjne pomiędzy strefami pożarowymi.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty !

przepusty przejścia instalacyjne koszalin
przepusty przejścia instalacyjne koszalin

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

PRZEPUSTY PRZEJŚCIA INSTALACYJNE DYLATACJE STREFY POŻAROWE BIERNE SYSTEMY PPOŻ PRZECIWPOŻAROWE

KOSZALIN BIAŁOGARD KOŁOBRZEG SŁUPSK SŁAWNO SZCZECINEK BYTÓW

koszalin