gaśnice - przegląd, konserwacja

Gaśnice to urządzenia, które służą do gaszenia pożarów w pierwszej fazie ich rozwoju.

Nasza firma zapewni:

  • odpowiedni rodzaj gaśnic,
  • minimalną ale niezbędną ilość gaśnic,
  • dostarczy, rozmieści i oznaczy gaśnice zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • dopilnuje czasokresów wykonywania przeglądów technicznych.

Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach.

Przeglądy te powinny być wykonywane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty !

ochrona przeciwpożarowa gaśnice przegląd konserwacja
serwis urządzeń ppoż gaśnice przegląd konserwacja

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

GAŚNICE PRZEGLĄD KONSERWACJA SPRZEDAŻ WYPOSAŻENIE KOSZALIN BIAŁOGARD KOŁOBRZEG SŁUPSK SŁAWNO SZCZECINEK BYTÓWlin