SZKOLENIA OKRESOWE BHP KOSZALIN (Okolice)

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dziale X Kodeksu Pracy. Do obowiązków tych zalicza się także przeszkolenie pracowników z zakresu BHP. Kwestie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

Szkolenie okresowe BHP jest przeprowadzane w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP a także zaznajomienia uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Zachęcamy do współpracy przy organizacji okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla:

  • pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami,
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • pracowników administracyjno-biurowych,

Nasi specjaliści to ludzie z dużym bagażem doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Przekazana przez nich wiedza na pewno wpłynie na poprawę świadomości na temat BHP w zakładzie pracy.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty !

szkolenia okresowe bhp koszalin
szkolenia okresowe bhp koszalin

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

SZKOLENIA OKRESOWE BHP KOSZALIN  BIAŁOGARD KOŁOBRZEG SŁUPSK SŁAWNO BYTÓW

koszalin