OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

Ocena zagrożenia wybuchem OZW

Wszędzie tam gdzie, są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem. Wskazanie w niej zostaną ewentualne pomieszczenia zagrożone wybuchem, odpowiedne strefy zagrożenia wybuchem w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych. Część graficzna dokumentacji zawiera plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji. Wskazane są także wszystkie czynniki mogące zainicjować zapłon mieszaniny wybuchowej.

Wykonany przez nas dokument:

  1. Wskazuje pomieszczenia zagrożone wybuchem,
  2. Wyznacza w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem,
  3. Zawiera odpowiednią dokumentacje graficzną,
  4. Identyfikuje możliwe źródła zapłonu.
Zgodnie z §37 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.)
 
OZW może stanowić część oceny ryzyka wybuchu lub dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem razem tworząc kompleksową dokumentację z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w danym zakładzie.
 
Nasi specjaliści posiadają wymagane uprawnienia oraz wiedzę techniczną i doświadczenie niezbędne do sporządzania oceny zagrożenia wybuchem.
 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty !

Bezsprzecznie, wnioskując, prawdopodobnie, przede wszystkim, jeszcze bardziej. Podobnie do, niegdyś, reasumując, wydaje się. Bezsprzecznie, wnioskując, prawdopodobnie, przede wszystkim, jeszcze bardziej. Podobnie do, niegdyś, reasumując, wydaje się. Bezsprzecznie, wnioskując, prawdopodobnie, przede wszystkim, jeszcze bardziej. Podobnie do, niegdyś, reasumując, wydaje się.

ocena zagrożenia wybuchem koszalin
ocena zagrożenia wybuchem koszalin

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

Ocena zagrożenia wybuchem OZW

KOSZALIN BIAŁOGARD KOŁOBRZEG SŁUPSK SŁAWNO SZCZECINEK BYTÓW

 koszalin

Bezsprzecznie, wnioskując, prawdopodobnie, przede wszystkim, jeszcze bardziej. Podobnie do, niegdyś, reasumując, wydaje się. Bezsprzecznie, wnioskując, prawdopodobnie, przede wszystkim, jeszcze bardziej. Podobnie do, niegdyś,

Bezsprzecznie, wnioskując, prawdopodobnie, przede wszystkim, jeszcze bardziej. Podobnie do, niegdyś, reasumując, wydaje się. Bezsprzecznie, wnioskując, prawdopodobnie, przede wszystkim, jeszcze bardziej. Podobnie do, niegdyś, reasumując, wydaje się.

Szczecin Gdańsk Lębork Bydgoszcz Gryfice Goleniów Łobez Miastko Wrocław Warszawa Olsztyn Gdynia Tczew Poznań Polska Zakopane Kraków