OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM (OZW)

Ocena zagrożenia wybuchem (OZW) musi być wykonana we wszystkich obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane.

Wykonany przez nas dokument:

  1. Wskazuje pomieszczenia zagrożone wybuchem,
  2. Wyznacza w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem,
  3. Zawiera odpowiednią dokumentacje graficzną,
  4. Identyfikuje możliwe źródła zapłonu.
Zgodnie z §37 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.)
 
OZW może stanowić część oceny ryzyka wybuchu lub dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.
 
Nasi specjaliści posiadają wymagane uprawnienia oraz wiedzę techniczną i doświadczenie niezbędne do sporządzania oceny zagrożenia wybuchem.
 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty !

ocena zagrożenia wybuchem koszalin
ocena zagrożenia wybuchem koszalin

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

 OZW KOSZALIN BIAŁOGARD KOŁOBRZEG SŁUPSK SŁAWNO SZCZECINEK BYTÓW

 koszalin