instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP)

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego IBP to dokument zawierający wymagania ochrony przeciwpożarowej. w zakresie organizacyjno-technicznym dla budynków, obiektów budowlanych i terenów.

Instrukcję sporządza się dla obiektów bądź ich części, które stanowią odrębne strefy pożarowe. i spełniają funkcję użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjną, magazynową lub inwentarską.

Za wdrożenie instrukcji odpowiada właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi być opracowana przez. osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. musi być poddawana okresowej aktualizacji co najmniej raz na dwa lata, a także po zmianach. sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które mają wpływ na panujące warunki ochrony przeciwpożarowej.

Nasi specjaliści zadbają o to aby wartość merytoryczna instrukcji. bezpieczeństwa pożarowego była na najwyższym poziomie a jednocześnie była czytelna i zrozumiała dla jej odbiorców.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty !

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego IBP usługi ppoż
instrukcja bezpieczeństwa pożarowego IBP

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO IBP KOSZALIN BIAŁOGARD KOŁOBRZEG SŁUPSK SŁAWNO SZCZECINEK BYTÓW