DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM (DZPW)

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem wymagany jest zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

Wykonany przez nas dokument zawiera w swoim zakresie:

  1. Ocenę zagrożenia wybuchem,
  2. Ocenę ryzyka wybuchu
  3. Środki organizacyjno-techniczne zapobiegające i ochraniające przed wybuchem.
Nasi specjaliści posiadają wymagane uprawnienia oraz wiedzę techniczną i doświadczenie niezbędne do sporządzania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.
 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty !

dokument zabezpieczenia przed wybuchem koszalin
dokument zabezpieczenia przed wybuchem koszalin

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

DZPW KOSZALIN BIAŁOGARD KOŁOBRZEG SŁUPSK SŁAWNO SZCZECINEK BYTÓW

 koszalin